Active Rehabilitation - "ปวดหลังเรื้อรัง หายได้ด้วยการฟื้นฟูแบบแอคทีฟ"

การฟื้นฟูแบบแอคทีฟคืออะไร?

คือการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก ให้กลับมามั่งคงแข็งแรงเหมือนปกติด้วยการออกกำลังกายชนิดพิเศษ อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภา


การฟื้นฟูแบบActive ของ DBC มีลักษณะพิเศษอย่างไร? 

มีความปลอดภัยสูง:
คือไม่เสี่ยงต่อการปวดจากการออกกำลังกาย เพราะ เครื่องออกกำลังกายของ DBC นั้นสามารถกำหนด ความหนักเบา และ องศาการเคลื่อนไหวให้จำกัด ตามระดับความสามารถของคนไข้แต่ละคนได้อย่างละเอียด และแม่นยำ นอกจากนี้ การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนักกายภาพบำบัด และแพทย์ที่ผ่านการอบรมพิเศษตามมาตรฐาน DBC ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มั่นใจได้ยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพสูง: ผลการรักษาของ DBC คลินิกทุกแห่งทั่วโลกพบว่า มากกว่า 80% ของผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง จะมีอาการดีขึ้นกว่าก่อนรักษา คือ อาการปวดน้อยลง และ ทนการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นปกติกว่าเดิม